Menu

Landefakta El Salvador

Landefakta El Salvador

GEOGRAFI

Hovedstad San Salvador

Areal 20.935 km2 (Danmark 43.000 km2)

Indbyggertal 6,8 mio. (2006)

Befolkningsvækst pr. år 1,8%

Befolkning 90% mestiz; 9% europæisk; 1% indiansk

 

Sprog Spansk 

Religion 57,1% romersk-katolsk; 21,2% protestantisk, 4,9% andre, 16,8% ingen


 

ØKONOMI

BNI pr. capita USD 2.850 (2007) (Danmark: USD 54.910 (2007)

Vækst i BNP pr. capita 3,3 % (2007)

Valuta USD (teknisk set eksisterer den lokale møntfod Cólon stadig)


 

REGERING

Statsoverhoved Præsident Salvador Sánchez Cerén fra FMLN.

 


 

Indenrigspolitisk situation:

El Salvador er en demokratisk republik, som ledes af en præsident og et parlament bestående af 84 medlemmer. Præsidenten vælges for en 5-årig periode, mens parlamentsmedlemmerne sidder for 3 år. Fra 1980 til 1992 led El Salvador under en blodig borgerkrig mellem militærstøttede regeringer og guerillabevægelsen Fronten For National Befrielse Farabundo Martí (FMLN), som senere er blevet konverteret til et venstreorienteret politisk parti. Efter fredsaftalen i 1992 tog landet en demokratisk kurs, men er stadig stærkt præget af vold og kriminalitet, bl.a. som følge af den ufuldendte demobilisering efter borgerkrigen, de mange våben i omløb og store sociale forskelle. Den voldelige kriminalitet synes at have økonomiske snarere end politiske årsager. Retsvæsenet er svagt, og straffrihed er udbredt.

Ved præsidentvalget den 22. marts 2004 vandt den Nationale Republikanske Alliance, ARENA’s (traditionel konservativ) kandidat, Antonio Saca, med 57 % af de afgivne stemmer. Efter parlamentsvalget i 2006 er ARENA stadig det største parti i parlamentet, men har ikke flertal med sine 34 mandater og afhænger derfor af støtte fra de mindre partier; højrepartiet Partiet for National Forsoning (PCN), som har 10 mandater, og højre-midterpartiet Det Kristne Demokratiske Parti (PDC), som har 6 mandater. FMLN har 32 mandater. Grundet Sacas store popularitet og gode forhandlingsevne har denne mandatfordeling dog ikke forhindret regeringens evne til at gennemføre politikker. I sin tid ved magten har Saca prioriteret forbedringer af uddannelses- og sundhedssektoren samt gennemført reformer i det juridiske system. På den økonomiske side har Saca opretholdt en stram finanspolitik, der er blevet lukket huller i skatteloven og skatteindtægterne er steget. Desuden har Saca fulgt en pro-business politik og promoveret frihandel og udenlandske investeringer, især i eksportproduktionszonerne.

Der er parlaments- og kommunalvalg i El Salvador den 18. januar 2009 efterfulgt af præsidentvalget den 15. marts 2009. Til præsidentposten er Arenas kandidat, Rodrigo Ávila, oppe imod FLMNs kandidat, den tidligere TV-journalist, Mauricio Funes. Det er første gang at FLMN vælger et ikke-parti medlem og ikke-tidligere guerilla som deres kandidat, og tidligere meningsmålinger viste tegn på at han er partiets bedste chance i lang tid for at komme til magten. FLMNs valg af Funes er bl.a. et forsøg fra partiet på at vise, at det er blevet mere moderat, og til en vis grad har bevæget sig væk fra deres radikale marxistiske ideologi. Den indenrigspolitiske situation er præget af valget, og den politiske implementeringsproces er som følge heraf langsom. Ved det kommende parlamentsvalg ventes FLMN at gå frem og vinde flere mandater end ved parlamentsvalget i 2006. Ingen af partierne ventes dog at få flertal i parlamentet, og den træge implementerings proces vil derfor fortsætte under en ny præsident. Processen forventes at blive særlig svær såfremt FLMNs kandidat vinder, da mange af de mindre støttepartier er mere højreorienterede. En meningsmåling fra oktober giver Mauricio Funes 41,5% af stemmerne mens Rodrigo Ávila ventes at få 37,8% af stemmerne. Målingen viser dog også at løbet mellem de to kandidater er blevet mere tæt.

Der kan observeres overtrædelser af menneskerettigheder i El Salvador. Eksempler på menneskerettighedsovertrædelser er politiets overgreb, det ineffektive retssystem, som betyder en høj grad af straffrihed, børnearbejde og –misbrug samt kønsdiskrimination. Menneskerettighedssituationen er dog blevet forbedret blandt andet gennem internationale programmer til bekæmpelse af børnearbejde, implementeringen af en lov i 1998 til effektivisering af retssystemet samt oprettelse af institutioner med det formål at sikre internationale menneskerettigheder. El Salvador er hårdt plaget af vold og kriminalitet, og er især plaget af en høj mord rate (9 om dagen). Den megen vold og kriminalitet er et af de emner, som bekymrer befolkningen mest, og er med til at skabe stor usikkerhed i landet, ligesom investeringsklimaet er belastet af den høje kriminalitet. Et særligt problem knytter sig til bekæmpelse af den omfattende vold og kriminalitet blandt organiserede bander (de såkaldte ”maras”).

 

Økonomisk situation:

Over de sidste 30 år er El Salvadors økonomi gået fra at være en landbrugsøkonomi til en service økonomi med fokus på handel og finansielle ydelser, og omkring 60% af landets BNP kommer fra servicesektoren. El Salvador oplevede høje vækstrater på 3-4% i slutningen af 1990’erne, men i 2000-2004 oplevedes et fald i væksten, hvilket især skyldtes presset på den amerikanske økonomi, som er El Salvadors langt vigtigste handelspartner samt stigende energi- og fødevarepriser. Fra 2005 har væksten dog igen været stigende og var i 2007 på 3,3%. Væksten er især drevet af større efterspørgsel fra forbrugerne som følge af stigende udlandsoverførsler fra salvadoranere i USA, en moderat stigning i udenlandske investeringer samt stigende indtjening i landbrugssektoren drevet af højere priser på eksporterede landbrugsvarer, særligt kaffe og sukker, som er to vigtige eksportvarer for El Salvador. Desuden har den industrielle sektor igen oplevet vækst. Dette gælder især maquila-sektoren (let manufaktur som re-eksporteres) som i 2007 igen oplevede vækst efter en periode med svære betingelser, bl.a. som følge af stigende konkurrence fra Asien. Over de sidste par år, er der ligeledes set en diversificering af eksporten, og indtægterne for ikke-traditionelle eksportvarer er steget, hvilket CAFTA-aftalen især har været medvirkende til. Den økonomiske vækst har dog i 2008 igen været faldende, og den forventes at falde yderligere i 2009. Det er fortsat recession i den globale økonomi, og særligt den amerikanske økonomi som er årsag til den faldende vækst.

Siden 2001 har den lokale møntenhed, colón, været bundet til den amerikanske dollar, hvilket har skabt et mere stabilt makroøkonomisk klima og fremmet udenlandske investeringer. Den faste kurs overfor dollaren har også været medvirkende til en lav inflation gennem mange år. I 2004 begyndte inflationen dog at stige, først og fremmest som følge stigende energi- og fødevarepriser, og denne var i august 2008 oppe på 10%. Senest er inflationen dog igen faldende og var i oktober på 7,4 %, og den forventes at falde yderligere som følge af faldende oliepriser og en stærkere dollar.

Den økonomiske vækst i 1990'erne har ikke rettet op på de sociale uligheder, og landet har stadig omfattende fattigdomsproblemer. El Salvador blev i slutningen 1998 ramt af den meget kraftige orkan, Mitch, som efterlod omkring 60,000 indbyggere hjemløse og forvoldte omfattende skader. I begyndelsen af 2001 ramte to voldsomme jordskælv El Salvador, som menes at have berørt over 1,5 mio. indbyggere direkte (døde, sårede, hjemløse). De voldsomme ødelæggelser forårsaget af orkanen og jordskælvene har været medvirkende til yderligere vækst i emigrationen til USA og nabolandene. Det anslås at der bor ca. 2 mio. salvadoranere i USA. Overførsler fra udlands-salvadoranere har stor betydning fra økonomien og er blandt andet med til at dække det store underskud på handelsbalancen.

Udlandsgælden har siden starten af år 2000 været stigende og var i 2008 på 10,2 mia. svarende til 50 % af landets BNP. Den stigende udlandsgæld skyldes især lån i den offentlige sektor, særligt som følge af rekonstruktionen i kølvandet på jordskælvene. Underskuddet på de offentlige budgetter er voksende, og på trods af en stigning i skatteindtægterne de seneste år, vil gældsforholdene ikke ændres væsentlig uden yderligere stigning i skatteindtægterne og høj økonomisk vækst.

 

Udenrigspolitisk situation, herunder samhandelen:

El Salvador er en af USA's tætteste allierede i regionen, og er det eneste land i Centralamerika som stadig har tropper i Irak. El Salvador har fået forlænget af en aftale med USA, som tillader at ca. 220.000 salvadoranere arbejder i USA indtil september 2010. El Salvador er medlem af WTO og vært for hovedorganisationen for Systemet for Mellemamerikansk Integration (SICA). Landet er ligeledes medlem af MCCA, det Centralamerikanske fællesmarked og har en frihandelsaftale med Guatemala, Nicaragua og Honduras. Disse 4 lande har også underskrevet en aftale med den Dominikanske Republik og er ved at forhandle aftaler med Chile og Canada. Honduras, El Salvador og Guatemala har yderligere en frihandelsaftale med Mexico. I starten af 2003 påbegyndtes forhandlingerne om en frihandelsaftale mellem de centralamerikanske lande og USA (CAFTA), som El Salvador var det første land til at ratificere i december 2004. CAFTA-aftalen har blandt andet været medvirkende til stigningen i eksporten er ikke-traditionelle eksportvarer.

I foråret 2006 besluttede EU og Mellemamerika (Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala) at indlede forhandlinger om en Associeringsaftale. Forhandlingerne pågår stadig og indeholder foruden handelsaftaler også politiske spørgsmål samt aftaler om bistand. Panama og Costa Rica forholder sig afventende til en tilsvarende aftale med EU.

Danmark eksporterede i 2007 for DKK 67,8 mio. til El Salvador (bl.a. ost, lægemidler, elektronik og mælkeprodukter) og importerede for DKK 2,4 mio. (bl.a. kaffe, tobak, beklædning, papirvarer).

 

Udviklingssamarbejde med Danmark:

El Salvador har i dag et niveau for BNI som ligger over grænsen for at modtage dansk udviklingshjælp, og har ikke siden udgangen af 2004 modtaget bilateral bistand fra Danmark. Landet modtager dog fortsat bistand via de regionale aktiviteter som Danmark fortsat støtter i Mellemamerika, fortrinsvis til miljø, menneskerettigheder og demokrati. El Salvadors udsigter til at opfylde 2015 Målene er gode, og landet har fra slutningen af 2005 modtaget flere store udviklingslån fra Verdensbanken.

Til toppen

De seneste artikler

Politik - mest læste

Turisme - mest læste

Kultur - mest læste

Få mere at vide om os